DomůRady a NávodyRozšíří se důvody pozemkových úprav, prezidentka schválila novelu zákona

Rozšíří se důvody pozemkových úprav, prezidentka schválila novelu zákona

Prezidentka SR Zuzana Čaputová ve čtvrtek podepsala vládní novelu zákona o pozemkových úpravách. Právní normou se rozšíří důvody provedení pozemkových úprav, reaguje i na změnu klimatických podmínek a je zaměřena na potřebu zajištění zadržování vody v zemi.

Zákon také zavádí povinnost vzdělanostní předpokladu pro vedoucí projektů pozemkových úprav, tzv.. zvláštní kvalifikační předpoklad, který bude možno získat provedením zkoušky před zkušební komisí zřízenou ministerstvem.

„Ustanovením se explicitně vyjadřuje skutečnost, která je nezbytným důsledkem pozemkových úprav, tedy že nabytím právní moci rozhodnutí o schválení projektu pozemkových úprav, respektive jiným dnem uvedeným v tomto rozhodnutí zanikají původní pozemky a zároveň vznikají nové pozemky as nimi související věcná práva,“ uvedlo ministerstvo zemědělství v návrhu usnesení.

Novela zákona se podle agroresortu zároveň upravuje tak, aby se zvlášť neřešil zánik nájemních vztahů po nabytí právní moci rozhodnutí o schválení projektu pozemkových úprav, respektive jiným dnem uvedeným v tomto rozhodnutí, ale aby se přímo aplikovala všeobecná právní úprava zániku nájemní smlouvy ve smyslu Občanského zákoníku.

Close up lawyer businessman working or reading lawbook in office workplace for consultant lawyer concept.

Plénum parlamentu schválilo i několik pozměňovacích návrhů poslance Martina Fecka (OLANO) k novele zákona. Jedním z nich je například povinnost Slovenského pozemkového fondu (SPF) zveřejňovat na své internetové stránce seznam žádostí o pronájem pozemků a seznam již uzavřených nájemních smluv. Zákon byl doplněn io fiktivní souhlas při vyjádřeních SPF. Stanoviska fondu, ale i správců státního lesního majetku budou považována za platná, pokud se nevyjádří do 60 dnů.

zeny

Mohlo by Vás zajímat

PR článek